5504119437262848 DINFUNUNG 黃翡蟹仔《佢叫金仔》 介紹:八方來財 橫財就手 發財小孩子 帶佢回家啦🤪 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:♥️♥️♥️♥️♥️ 尺寸(mm): 高24.1毫米 x 闊24.5毫米 x 厚16.4毫米 備注:五粒心爲市場極稀有 升值收藏能力高 🌈付款流程 Product #: dinfunung-黃翡蟹仔《佢叫金仔》 2022-10-26 Regular price: $HKD$550.0 Available from: DINFUNUNGIn stock