5848677014568960 DINFUNUNG 飄花神龍戲珠 介紹:冰種飄花料 手鈪芯製作 完美無裂 男士最愛 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 單件滿$6000本公司會免費提供權威證書一件 味滿$6000貨品 我們可免服務代出證書$160連證書行收據 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:🐝🐝🐝 🐝🐝 尺寸(mm): 高54.5 Product #: dinfunung-飄花神龍戲珠 2021-10-27 Regular price: $HKD$1199.0 Available from: DINFUNUNGIn stock
dinfunungDINFUNUNG