6540022211805184 DINFUNUNG 青蘋果綠福豆《艷色》 介紹:非常清脆嘅蘋果色 真係好小有咁翠 收藏品推薦 * 可以預約觀看現貨 * 滿$6000以的上貨品會附帶香港權威證書 * 所有戒指首次包免費改圈口 * 免費維修及翻新貨品服務 * 提供下單面交付款服務 * 港台澳全場順豐包郵 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 * 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 如果想睇現 Product #: dinfunung-青蘋果綠福豆《艷色》 2021-10-27 Regular price: $HKD$13350.0 Available from: DINFUNUNGIn stock
dinfunungDINFUNUNG