5689444334174208 DINFUNUNG 辣綠水滴裸石 介紹:辣綠色 鑲嵌神器 帶種水 最尾圖係曾經幫客戶設計既耳 我哋會免費提供設計畫圖 鑲嵌服務查詢 * 可以預約觀看現貨 * 滿$6000以上貨品附帶證書 * 所有戒指首次包免費改圈口 * 免費維修及翻新貨品服務 * 提供下單面交付款服務 * 港台澳全場順豐包郵 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 * 原石產地:緬甸 Product #: dinfunung-辣綠水滴裸石 2022-10-26 Regular price: $HKD$990.0 Available from: DINFUNUNGIn stock