6646458599866368 DINFUNUNG 藍水雪花降龍觀音牌 介紹:臥龍觀音 滿雪花婂 立體感重 稀有料 收藏級別 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 單件滿$6000本公司會免費提供權威證書一件 味滿$6000貨品 我們可免服務代出證書$160連證書行收據 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:♥️♥️♥️♥️♥️ 尺寸(mm) Product #: dinfunung-藍水雪花降龍觀音牌 2022-10-26 Regular price: $HKD$4999.0 Available from: DINFUNUNGIn stock