6086760815394816 DINFUNUNG 藍水小蟹仔《佢叫藍藍》 介紹:八方來財 橫財就手 發財小孩子 主人帶佢返屋啦 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:♥️♥️♥️♥️♥️ 尺寸(mm): 高27.3毫米 x 闊43.9毫米 x 厚8.1毫米 備注:五粒心爲市場極稀有 升值收藏能力高 🌈付款流程 Product #: dinfunung-藍水小蟹仔《佢叫藍藍》 2022-12-09 Regular price: $HKD$690.0 Available from: DINFUNUNGIn stock