5214235187609600 DINFUNUNG 萬事如意牌《同石一對》 介紹:今時今日好難搵呢啲舊工 白底青同錢芯架啦 同一個鐲芯雕刻 就係電影入邊話失散多年相認個隻 色根滿滿 帶帶下爆色就係呢D. 可以兩個小朋友一人一件 或者兩公婆 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 單件貨品滿$6000本公司會免費提供權威證書一件 味滿$6000貨品 我們可免服 Product #: dinfunung-萬事如意牌《同石一對》 2023-01-22 Regular price: $HKD$4275.0 Available from: DINFUNUNGIn stock