4931910654230528 DINFUNUNG 老種冰晴水滴《用作鑲嵌耳釘》 介紹: 老種帶晴完美了 用作鑲嵌耳釘 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 單件滿$6000本公司會免費提供權威證書一件 味滿$6000貨品 我們可免服務代出證書$160連證書行收據 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:🐝🐝🐝 🐝🐝 尺寸(mm):如圖 備注:五隻蜜蜂爲滿分 Product #: dinfunung-老種冰晴水滴《用作鑲嵌耳釘》 2022-12-09 Regular price: $HKD$1380.0 Available from: DINFUNUNGIn stock