6021105932042240 DINFUNUNG 滿蜜糖黃翡貔貅《一對》 介紹:金黃翡貔貅擺設 期望2020發發財財 放喺床頭或者風水位 掂曬☺️ 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:♥️♥️♥️♥️♥️ 左面尺寸(mm): 高41.9毫米 x 闊24毫米 x 厚20毫米 右面尺寸(mm): 高44毫米 Product #: dinfunung-滿蜜糖黃翡貔貅《一對》 2023-01-22 Regular price: $HKD$1440.0 Available from: DINFUNUNGIn stock