6629440060391424 DINFUNUNG 水墨鴿子蛋 介紹:山水畫般的蛋面 完美無瑕 唔好睇小佢係烏雞種 有種水 大粒完美 收藏價值極高 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 鑲嵌材料:銅托同鋯石 鑲嵌 重新鑲嵌才可以配帶 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:♥️♥️♥️♥️♥️ 尺寸(mm): 高15.8毫米 x 闊13 Product #: dinfunung-水墨鴿子蛋 2022-10-26 Regular price: $HKD$4150.0 Available from: DINFUNUNGIn stock