6676134766968832 DINFUNUNG 正色冰陽綠戒 介紹:顏色鮮艷亮麗 晶凝通透 豪華爆鑽鑲嵌 * 可以預約觀看現貨 * 滿$6000以的上貨品會附帶香港權威證書 * 所有戒指首次包免費改圈口 * 免費維修及翻新貨品服務 * 提供下單面交付款服務 * 港台澳全場順豐包郵 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 * 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 如果想睇現貨,本公 Product #: dinfunung-正色冰陽綠戒 2022-01-17 Regular price: $HKD$39000.0 Available from: DINFUNUNGIn stock
dinfunungDINFUNUNG