4561538157510656 DINFUNUNG 正庄白底青平安扣 介紹:  白底青平安扣 飄辣綠 厚身 色澤亮麗 經典款 * 可以預約觀看現貨 * 滿$6000以上貨品附帶證書 * 所有戒指首次包免費改圈口 * 免費維修及翻新貨品服務 * 提供下單面交付款服務 * 港台澳全場順豐包郵 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 * 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 * 鑲嵌材料:18K Product #: dinfunung-正庄白底青平安扣 2022-02-28 Regular price: $HKD$6999.0 Available from: DINFUNUNGIn stock
dinfunungDINFUNUNG