6688892745023488 DINFUNUNG 帝皇級粉紅翡兩用墜《極致收購級別》 介紹: 神話級別 既粉紅翡戒  論尺寸 種水 無瑕 顏色鑲嵌 多用性 都係首屈一指 OMG 先係中萬數🉐 係要用震撼黎形容 超稀有尺寸 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 鑲嵌材料:18K Gold《AU750》及南非鑽石 原石產地:緬甸北部寶石 Product #: dinfunung-帝皇級粉紅翡兩用墜《極致收購級別》 2022-03-02 Regular price: $HKD$66000.0 Available from: DINFUNUNGIn stock
dinfunungDINFUNUNG