4946645213118464 DINFUNUNG 天然蒙古老坑綠松石佛鍊 種類:綠松石 介紹: 天然蒙古老坑綠松石108佛珠 手鍊項鍊兩用👏 精選6mm圓珠 搭配綠松石三通 雙面佛頭 蜜蠟回紋 綠松石高瓷高藍 * 免費維修貨品服務 * 滿$1000提供面交付款服務,你方便嘅港鐵站 * 港台澳全場滿$500 順豐包郵 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 如果想睇現貨,本公司提供專人送 Product #: dinfunung-天然蒙古老坑綠松石佛鍊 2022-03-04 Regular price: $HKD$825.0 Available from: DINFUNUNGIn stock
dinfunungDINFUNUNG