5609386003267584 DINFUNUNG 冰藍水算盤珠《貨頭》 介紹:種水透徹 大小平均 色濃水頭好 算盤珠之首 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客服了解 原石產地:緬甸北部寶石級翡翠礦區 稀有度:♥️♥️♥️♥️♥️ 尺寸(mm): 厚5.7毫米 備注:五粒心爲市場極稀有 升值收藏能力高 🌈付款流程&購買保障可查閱置頂貼🌈 所有貨品都是天然 Product #: dinfunung-冰藍水算盤珠《貨頭》 2022-12-09 Regular price: $HKD$1730.0 Available from: DINFUNUNGIn stock