6587979514642432 DINFUNUNG "淡泊明志"天然和田玉 種類:和田玉 * 所有和田玉系列配一條S925銀鍊*1 * 免費維修貨品服務 * 滿$1000提供面交付款服務,你方便嘅港鐵站 * 港台澳全場滿$500 順豐包郵 * 24小時客戶服務,點擊右下角聯絡 * 鑲嵌材料:Silver925《S925》鍍金 如果想睇現貨,本公司提供專人送達服務 詳情可以截圖點擊右下角聯絡客 Product #: dinfunung-"淡泊明志"天然和田玉 2022-01-21 Regular price: $HKD$278.0 Available from: DINFUNUNGIn stock
dinfunungDINFUNUNG